تاریخ: 1399/04/15 ساعت: 22:45

فرم پرسش و پاسخ

سوال شما با موفقیت ثبت شد.

خطا! وارد کردن نام و تلفن تماس و سوال ضروری می باشد.

خطا! لطفا ایمیل خود را درست وارد کنید.

در حال حاضر امکان ایجاد پیام جدید وجود ندارد.

پاسخ به پرسش های شما

آیا میتوان از تعاونی انتظار خرید و واگذاری زمین با کاربری مسکونی را داشت؟

درسالهایی کمی دورتر (شاید بیست سال و یا بیشتر) سیاست دولت واگذاری زمین از طریق تعاونیها به اقشار مختلف علی الخصوص کارمندان دولت بوده، این سیاست پس از آن (تا حدود 15 سال پیش) به اقشار خاص مثل خانواده شهدا و ایثارگران و گروهای خاص آنهم مشروط به نداشتن مسکن محدود گردید و در این زمان تعاونیها با خرید زمینهای زراعی و تغییر کاربری توانستند اقداماتی را برای اعضای خود انجام دادند که در سالهای اخیر قسمتی از آنها با وارد شدن زمینها به داخل محدوده توانسته اند به ثمر برسند. لیکن با قرارگرفتن دولت در مقابل اقدامات انجام شده از سوی برخی نهادها و تعاونیها و مشکلات ایجاد شده با وضع قوانینی محدودیت بیشتری در این زمینه ها ایجاد شد.به نحوی که شاید بتوان گفت در حال حاضر هیچ تعاونی قادر به انجام چنین مواردی نیست و موارد نادر واگذاری زمین از سوی سازمان شهرسازی، صرفاً با کاربری ویژه جهت آپارتمان سازی آنهم به قیمت کارشناسی روز (با کمی مساعدت مثلاً در نحوه پرداخت بها) صورت می پذیرد لذا امکان تهیه و واگذاری زمین خام به نظر ناممکن است.

با توجه به اقدامات سایر ادارات در واگذاری زمین با عنوان باغشهر، آیا تعاونی برنامه ای برای خرید زمین و ایجاد باغشهر ندارد؟

برابر آخرین قوانین موجود، خرید زمین با کاربری غیر مسکونی توسط تعاونیهای مسکن ممنوع بوده و اقدام سایر ادارات نیز از طریق تعاونیهای مسکن نبوده لذا باتوجه به عدم امکان تنظیم سند زمینهای مذکور به نام تعاونی در دفاتر اسناد رسمی، امکان اقدام از طریق این تعاونی مقدور نمی باشد.

چرا زمینی خریداری شده که کاربری زراعی داره و در طرح قرار گرفته؟

در زمان خرید زمین پروژه مهر امکان خرید زمین با کاربری زراعی و درخواست تغییر کاربری زمین از زراعی به کاربری مسکونی فراهم بوده (و احتمالاً با توجه به کم بودن قیمت زمین زراعی، جهت انتفاع اعضا این اقدام صورت پذیرفته) ضمناً زمین در زمان خرید در طرح قرار نداشته و تصویب طرح تفصیلی شهر در ادامه زمین را در داخل طرح مذکور قرار داده است.

برای دریافت معرفی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان سرب و روی چه مدارکی لازم است؟

باتکمیل مدارک پرونده شامل کپی شناسنامه، کارت ملی و ذکر آدرس دقیق فعلی و شماره تماس همراه و منزل و تکمیل فرم انصراف از پزوژه مهر و درخواست انتقال به تعاونی سرب و روی و واریز مبلغ 200000 ريال به حساب تعاونی مسکن دانشگاه زنجان بابت هزینه، صدور معرفینامه انجام می پذیرد. البته صدور معرفینامه صرفاً به نام مالک و دارنده کارت امتیاز صورت می پذیرد لذا چنانچه نیاز به تغییر نام باشد ابتدا مراحل تغییر نام با واریز مبلغ 500000ريال در وجه حساب تعاونی انجام و سپس مراحل ذکر شده فوق جهت صدور معرفینامه انجام می پذیرد.

آیا کارتهای مهر ارزش واقعی دارد؟

بله زمینهای خریداری شده دارای سند شش دانگ و به نام تعاونی بوده و متعلق به اعضای آن می باشد.

اگر راهکار واگذاری یا اخذ معوض از شهرداری است علت عدم اجرای این مورد چیست؟

اولاً باید بدانیم کاربری زمینهای خریداری شده برای پروژه مهر زراعی بوده و در تعویض باتوجه به کاربری مسکونی املاک شهرداری بصورت یکسان تعویض نخواهند شد. ثانیاً با توجه به محدودیتهای اعتباری و مالی شهرداری، علیرغم اقدامات قبلی با درخواست مذکور موافقت نگردیده و علت عمده آن در اولویت نبودن این طرح و اولویت سایر طرحهای شهرداری است. لذا امکان انجام موارد مذکور زمانی فراهم خواهد گردید که شهرداری نسبت به اجرای طرح خیابان اقدام نماید.

بالاخره وضعیت پروژه مهر چگونه خواهد شد؟

آنچه به نظر میرسد اینست که بدلیل قرار گرفتن قطعات زمین در طرح خیابان 50 متری امکان اجرای پروژه منتفی گردیده و راهکار قابل اجرا واگذاری زمین به شهرداری در ازای بهای آن و یا اخذ معوض می باشد.

ارتباط با ما

این فرم مخصوص پیشنهادات و انتقادات و ارتباط با ما می باشد. لطفا برای پرسش و دریافت پاسخ به بخش "پرسش و پاسخ" مراجعه کنید.

پیام شما با موفقیت ثبت شد.

خطا! وارد کردن تلفن و پیام ضروری می باشد.

خطا! لطفا ایمیل خود را درست وارد کنید.

در حال حاضر امکان ایجاد پیام جدید وجود ندارد.