تاریخ: 1399/04/15 ساعت: 23:56

شماهم بایکی از پرونده های قضایی تعاونی آشنا شوید.

درسال 1381 تعاونی مسکن از طریق آقای حاج علی اوصالی اقدام به خرید یک و نیم دانگ از اراضی موسوم به کوی صدرا به قیمت 900 میلیون تومان نمود که مبالغ آن تا اردیبهشت 82 از محل دریافتیهای سایر پروژه ها به فروشندگان آن پرداخت نمود.

همزمان تعاونی برای تأمین مبلغ پرداختی اقدام به واگذاری امتیازات به اعضای خود با مبلغ برآوردی هرقطعه 85 میلیون ریال (بافرض دریافت 108 قطعه) می نماید باتوجه باینکه اعضا آمادگی پرداخت یکجای مبلغ پرداخت شده را نداشتند تعاونی با دریافت مبلغ اولیه 3 میلیون تومان اقدام به صدور قراردادهای اولیه می نماید.

این در حالیست که حاصل این معامله بدلیل واگذاری 20 قطعه از زمینها بابت آماده سازی به شهرداری 88 قطعه زمین بوده است که با احتساب هزینه های جانبی مترتب بر آن قیمت تمام شده هرقطعه درحدود 12 میلیون تومان گردیده است.

بالتبع قیمت برآوردی پایین تر و دریافت مبالغ به صورت شرایطی زمینه آن را فراهم کرده تا آقای حاج علی اوصالی که خود یکی از مالکین و فروشندگان زمین به تعانی مسکن بوده است اقدام به خرید دوباره این امتیازها برای سه نفر از اعضای خانواده خود کند.

از این مطلب می گذریم که اعضای تعاونی این امتیازات را دزازای مبلغ ناقابل 500 هزار تومان به ایشان واگذار کرده اند ولی جای تأمل اینجاست که چه علتی وجود داشته که فروشنده جنس خود را دوباره خریداری می نماید. شاید جواب گرانفروشی ایشان در فروش زمین به تعاونی و ارزان خریدن دوباره آن باشد.

در هرصورت تعاونی که راه برگشت ازمعامله بدلیل صدور قرارداد و ایجاد تعهد را نداشته سعی بررفع مشکلات از طریق دریافت مبالغ زمین از اعضا می نماید و با اخطارهای مکرر سعی بر وصول مبالغی که مربوط به سایر پروژه ها بوده می نماید.

لیکن برخی اعضا به اخطارها توجهی نمی نمایند و هیئت مدیره تعاونی که در سال 83 دجار مشکلات حاد ناشی از بی تدبیری گردیده رأساً اقدام به فسخ یکطرفه امتیازات بیش از سی نفر از اعضا که به تعهدات خود عمل نکرده بودند می نماید تابلکه با واگذاری این امتیازات به افراد جدید گره از مشکلات تعاونی بگشاید که البته موفق نمی شود.

از جمله افرادی که امتیازات آنها فسخ گردیده سه امتیاز متعلق به خانواده آقای حاج علی اوصالی بوده که هیچ توجهی به اخطارهای تعاونی نکرده بودند و واریزی ایشان درحد همان پیش پرداخت اولیه متوقف مانده بود.

و متأسفانه آقای اوصالی که کاملاً واقف به قیمت تمام شده زمین و میزان پرداختی خود بودند اقدام به طرح دعوای حقوقی علیه تعاونی جهت تحویل سه فقره زمین نمودند که البته بدلیل عدم حضور هیئت مدیره پیشین در دادگاه رأی بر محکومیت تعاونی جهت تحویل زمین صادر گردید با توجه باینکه اجرای حکم مزبور با دوران مسئولیت هیئت مدیره فعلی همزمان گردید با پشتیبانی ریاست محترم دانشگاه و دیدار با رئیس کل دادگستری استان خواستار موافقت با واخواهی (رسیدگی مجدد به پرونده) گردیدیم لیکن متأسفانه این بار هم دادگاه علیرغم ارائه مستندات عدم توجه به اخطارها رأی بر تأیید رأی قبلی داد.

حال شما را به مساعدت و مشاورت می طلبیم که چگونه می توان این مشکل (تحویل سه قطعه زمینی که موجود نیست) را حل کرد.

واقعاً آقای حاج علی اوصالی که اتفاقاً از دست به خیری ایشان هم چیزهایی شنیده ایم چگونه به خود حق می دهند تا تعاونی را در منگنه قانونی ناشی از بی تدبیری مدیریتهای پیشین در لغو قانونی قرارداد قرار دهند.

هیئت مدیره فعلی از هیئت مدیره پیشین شکایت می کند.

باتوجه به عدم همکاری هیئت مدیره قبلی جهت تحویل حسابها و اسناد تعاونی مسکن، هیئت مدیره پس از ارسال سه فقره اظهارنامه و عدم دریافت پاسخ مطلوب برآن است تاموضوع را از طریق قضایی پیگیری نماید.

پس از انتخاباتی که منجر به انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره از 20 اسفند سال 1391 گردید در ابتدا هیئت مدیره با توجه به اطلاعات ضعیف از وضعیت تعاونی، با انتصاب مدیرعامل پیشین (آقای رسول احمدی) سعی برهمکاری و مشارکت با ایشان داشت لیکن پس از سه ماه، عدم تمایل ایشان به همکاری (با عدم ارائه اطلاعات و تحویل حسابها و تحریک برخی افراد علیه هیئت مدیره جدید) محرز گردید و هیئت مدیره تعاونی در تاریخ 92/3/11 ناچار به عزل ایشان گردید.

باپرداخت مبالغی رضایت دو نفر از دارندگان امتیاز سروستان به تعاونی عودت گردید.

یکی از مشکلات جاری تعاونی وجود قراردادهای معارض و مازاد بر امکانات تعاونی در دست اعضا و افراد است.

از زمره این مشکلات وجود حدود 15 قرارداد مازاد در پروژه آپارتمانهای سروستان است که دارندگان آن علیرغم طرح شکایات و دعاوی مختلف تاکنون نتوانسته اند به هیچ امکانی دست یابند.

باتوجه به نبود هیچگونه آپارتمانی جهت تحویل به ایشان تنها راهکار حل مشکل، جلب رضایت ایشان و لغو امتیاز است.

نظرباینکه تعاونی امکانات قابل توجهی جهت جلب رضایت ایشان ندارد سعی دارد تا باوصول مطالبات تعاونی (به نرخ روز) از ساکنین پروژه مذکور که فی الواقع مبالغ این دارندگان امتیاز در آن پروژه هزینه گردیده است، این امکان را جهت جلب رضایت ایشان فراهم آورد.

متأسفانه ساکنین فعلی پروژه تمایل چندانی به انجام این همکاری ندارند لذا وصول این مطالبات بامشکل و از طریق قضایی صورت می پذیرد.

بااین همه تعاونی درگام اول خود، با پرداخت مبلغ حدود 25 میلیون تومان توانست نسبت به لغو امتیاز دونفر از دارندگان این قراردادها اقدام نماید.

گفتنی است مبالغ پرداختی، کمتر از شاخص تورم مبالغ واریزی ایشان بود لیکن محدودیت امکانات تعاونی اجازه پرداخت مبالغ بیشتر را نمی داد و اگرچه تعاونی بر متضرر شدن ایشان از مشارکت باتعاونی اذعان دارد لیکن امیدوار است امکان جبران آن در آینده از طریق پروژه هایی دیگر فراهم آید.

تقویم حقوقی تعاونی مسکن در ماههای دی و بهمن 92

احساس کردیم همکاران ذهنیتی از فعالیتهای جاری تعاونی مسکن ندارند لذا برآن شدیم تا تقویم حقوقی تعاونی را که قسمتی از فعالیتهای جاری تعاونی است را به اطلاع برسانیم. مستحضرید هر یک از موارد ذیل پرونده ای حقوقی بوده که می بایست قبل از حضور در دادگاه، ضمن تهیه اسناد و مدارک، تحقیق و بررسی لازم از نحوه انجام اقدامات قبلی تعاونی در خصوص آن صورت پذیرفته و پاسخها و لوایح مناسب آن نیز تهیه گردد و هر گونه کوتاهی و ضعف در نحوه اقدام میتواند نتایج نامطلوبی برای تعاونی داشته باشد و صرفاً همین مقدار از پرونده های دادگاهی برای فعال بودن تمام وقت تعاونی جهت انجام امورات مربوطه الزامیست.

1 دی     - شعبه 28 شورای حل اختلاف

3 دی     - شعبه 10 حقوقی دادگستری

16 دی   - شعبه 4 شورای حل اختلاف

17 دی   - احضار به کلانتری 14

19 دی   - شعبه 26 شورای حل اختلاف

22 دی   - شعبه 4 شورای حل اختلاف(اعلام نظر)

5 بهمن   - شعبه 8 حقوقی دادگستری

7 بهمن   - احضار به کلانتری 15

12 بهمن - شعبه 26 شورای حل اختلاف

13 بهمن - شعبه 10 حقوقی دادگستری

16 بهمن - شعبه 7 حقوقی دادگستری

26 بهمن - شعبه 8 حقوقی دادگستری

27 بهمن  -شعبه 4 حقوقی دادگستری

6 اسفند   - شعبه 5 دادسرای انقلاب

سایت تعاونی مسکن راه اندازی شد.

سایت حاضر به همت مدیرعامل تعاونی و با حمایت مالی ریاست محترم دانشگاه (جناب آقای دکتر افشارچی) توسط دو تن از دانشجویان کامپیوتر دانشگاه آقایان رسول غفاری و علی سهرابی در جهت اطلاع رسانی مطلوب و ایجاد شفافیت در اقدامات تعاونی ایجاد گردیده، برای این سایت بخش خرید و فروش نیز در نظر گزفته شده که در ادامه تکمیل سایت راه اندازی خواهد شد.

با حضور مدیر محترم دفترحقوقی دانشگاه و نمایندگانی از پروژه ثمین برگزار گردید.

باعنایت به بدهیهای تسویه نشده اعضای پروژه ثمین و تمایل اعضا جهت اخذ اسناد ملکی آپارتمانهای خود که درحال حاضر به نام چهار تن از نمایندگان اعضاست، جلسه ای به منظور مذاکره جهت حصول توافق با حضور مدیر محترم دفترحقوقی دانشگاه و نمایندگانی از پروژه ثمین برگزار گردید.

متأسفانه علیرغم انعطاف ملموس تعاونی در انتظارات خود، اعضاء حاضر به همکاری نشدند و جلسه بدون حصول نتیجه خاتمه یافت.

لذا تعاونی در راستای وظایف قانونی خود با ارسال اظهازنامه هایی به نمایندگان اعضا از ایشان خواست تا نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نمایند.

تعاونی مسکن در محل جدید خود مستقر شد.

همزمان با انتخاب اعضای جدید هئت مدیره تعاونی مسکن، هیئت مدیره با توجه به فضای محدود دفتر تعاونی مسکن (واقع در جنب انبار) جابجایی دفتر به فضای بزرگتر را در اولویت اقدامات خود قرارداد.

در این راستا با مساعدت ویژه معاونت محترم فرهنگی (جناب آقای طاهری) و همچنین مسئول محترم دفتر نهاد رهبری در دانشگاه (حاج آقا فرجی) دو اتاق از مجموعه های در اختیار این واحدها در ساختمان قبلی شرکت کاراکتر واقع در جنب پارکینگ دانشکده علوم در اختیار تعاونی مسکن قرار داده شد که پس از ادغام این دو اتاق دفتر کار مناسب با فضای قابل قبول در اختیار تعاونی قرار گرفت.

در ادامه خط تلفن، شبکه اینترنت و همچنین جابجایی دفتر و ایجاد نظم در بایگانی با قفسه بندی جدید نیز انجام پذیرفت و درحال حاضر شرایط دفتری تعاونی مسکن در وضعیت مطلوبی قرار دارد..

ارتباط با ما

این فرم مخصوص پیشنهادات و انتقادات و ارتباط با ما می باشد. لطفا برای پرسش و دریافت پاسخ به بخش "پرسش و پاسخ" مراجعه کنید.

پیام شما با موفقیت ثبت شد.

خطا! وارد کردن تلفن و پیام ضروری می باشد.

خطا! لطفا ایمیل خود را درست وارد کنید.

در حال حاضر امکان ایجاد پیام جدید وجود ندارد.