تاریخ: 1399/04/15 ساعت: 23:15

هزینه انتقال و تغییر نام و صدور قرارداد 5 درصد مبلغ قرارداد تعیین گردید.

باعنایت به اینکه فعالیتهای جاری تعاونی حول محور رفع و رجوع امورات مراجعین و رفع مشکلات حقوقی و قبلی تعاونی بوده و هیچ گونه ساخت و ساز و اقدام جدیدی در تعاونی صورت نمی پذیرد لذا به منظور استمرار فعالیت و تأمین هزینه ها جهت انجام امور، مبلغ دریافتی بابت انتقال قرارداد به خریداران جدید به میزان پنج درصد مبلغ قرارداد تعیین گردید.

گفتنی است این میزان در آخرین قراردادهای صادره توسط هیئت مدیره قبلی هفت درصد ذکر گردیده بود.

اضافه می نماید هزینه تغغیر نام برای کارتهای مهر مبلغ ثابت 500000 ريال می باسد.

نحوه تسویه بدهی قراردادها

باعنایت به مشکلات دهساله و تعهدات تسویه نشده تعاونی در مقابل تعدادی از اعضا و همچنین بدهیهای متقابل برخی دیگر از اعضا پروژه های مختلف به تعاونی و اینکه تعاونی در نظر دارد جهت جلب رضایت و تسویه با آندسته از اعضایی که امکان انجام تعهدات ایشان برای تعاونی ممکن نیست مبالغ واریزی ایشان را حتی المقدور برحسب شاخص بانک مرکزی محاسبه و پرداخت نماید و از آنجا که تسویه بدهی مربوط به قراردادهایی که پایه تعیین بهای آنها مربوط به سالها پیش بوده بدون احتساب افزایش قیمتها و تورم سالیانه غیرمنطقی و غیراصولی بوده و این امکان را جهت تسویه مطالبات سایر اعضا فراهم نمی نماید لذا بمنظور امکان اجرایی شدن موارد مذکور مقرر نمود:

 نسبت بدهیهای تسویه نشده مربوط به قراردادها و پروژه های تعاونی از مبلغ کل قرارداد محاسبه و باتوجه به موضوع قرارداد به نرخ روز تقویم و اخذ گردد.

برابر مصوبه هیئت مدیره دریافت و پرداخت هرگونه وجه نقد ممنوع است.

نظربه مشاهده برخی اقدامات غیراصولی در دوره قبل در اخذ مبالغ بصورت نقد، برابر مصوبه هیئت مدیره دریافت و پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد ممنوع اعلام و مقرر گردید هر گونه دریافت و پرداخت تعاونی از طریق حساب بانکی تعاونی صورت پذیرد.

همچنین باتوجه به عدم تحویل حسابها توسط هیئت مدیره قبلی به هیئت مدیره فعلی، مقرر گردید تا زمان تحویل حسابها و اسناد، از پذیرش و انجام تعهدات تعاونی در ازای پرداختهای نقدی یا چکهای که به حساب تعاونی واریز نگردیده اند، امتناع گردد.

ارتباط با ما

این فرم مخصوص پیشنهادات و انتقادات و ارتباط با ما می باشد. لطفا برای پرسش و دریافت پاسخ به بخش "پرسش و پاسخ" مراجعه کنید.

پیام شما با موفقیت ثبت شد.

خطا! وارد کردن تلفن و پیام ضروری می باشد.

خطا! لطفا ایمیل خود را درست وارد کنید.

در حال حاضر امکان ایجاد پیام جدید وجود ندارد.