تاریخ: 1397/07/04 ساعت: 05:53
  • تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه زنجان
  • تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه زنجان
  • تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه زنجانارتباط با ما ارتباط با ما-پیشنهادات-انتقادات

این فرم مخصوص پیشنهادات و انتقادات و ارتباط با ما می باشد. لطفا برای پرسش و دریافت پاسخ به بخش "پرسش و پاسخ" مراجعه کنید.

پیام شما با موفقیت ثبت شد.

خطا! وارد کردن تلفن و پیام ضروری می باشد.

خطا! لطفا ایمیل خود را درست وارد کنید.

در حال حاضر امکان ایجاد پیام جدید وجود ندارد.